โตโยต้า ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินโครงการ “Mobility Technologist”