โตโยต้าเมืองสีเขียว พาผู้ชนะโครงการ “โตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่14” ที่ ประเทศญี่ปุ่น EP.1