รพ.หัวใจกรุงเทพ จัดงาน "บุหรี่กับผลกระทบโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง"