โรงพยาบาลธนบุรี แถลงข่าวจัดงานฉลอง “งานครบรอบ 42 ปี”