ชิเชโด้จัดงานเปิดตัวผู้บริหารพร้อมเปิดสำนักงานใหญ่