“พีพีทีวี 36 เสียงสนั่นเมือง ครั้งที่ 2” ม่วนแท้ แอ่วเหนือ เมืองเจียงฮาย