3 องค์กรกีฬาภาครัฐ เปิดตัวโครงการ “The Power Of Unity -รวมพลังไทยเพื่อฮีโร่ไทย”