สิงห์อาสา ผนึกกำลัง 16 ลุยพื้นที่บรรเทาทุกข์ภัยแล้งเริ่มที่แรก จ.มหาสารคาม


เผยแพร่
จากสภาวะภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ถูกภัยแล้งคุกคามอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทั้งต่อภาคเกษตรกรรม และภาคประชาชน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์