สิงห์อาสา ผนึกกำลัง 16 ลุยพื้นที่บรรเทาทุกข์ภัยแล้งเริ่มที่แรก จ.มหาสารคาม