โตโยต้าแถลงยอดขายตลาดรถยนต์ครึ่งปีแรก พร้อมประมาณการตลาดรถยนต์ไทยปี 2562