รพ.กรุงเทพ จัดงานสัมมนาพูดคุย เรื่อง “อาการถ่ายเป็นเลือด อาจเสี่ยงริดสีดวง หรือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย”

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดสัมมนาพูดคุย เรื่อง “อาการถ่ายเป็นเลือด อาจเสี่ยงริดสีดวง หรือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย” ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพได้เล็งเห็นถึงอัตราเสี่ยงของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์