บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดกิจกรรม "Akita Festival 2019"