ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ลดลงต่ำสุดในรอบ 6 เดือน