ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ลดลงต่ำสุดในรอบ 6 เดือน

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ในระดับ 46.5 ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน อันเนื่องมาจาก สงครามการค้าจีน-สหรัฐ และความขัดแย้งของประเทศคู่ค้า

TOP ประชาสัมพันธ์