สิงห์อาสา ลงพื้นที่อยุธยาเปิดทางระบายป้องกันน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา