เมืองไทยประกันชีวิต มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 25 จังหวัด