โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จัดงาน World Heart Day : BE A HEART HERO