กฟน. จัดสัมมนาผู้ประกอบการรถเครนทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง สร้างความปลอดภัยแก้ปัญหาไฟดับ