กฟน. แจ้งปิดที่ทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ​