ปลัดแรงงาน ร่วมภาคเอกชนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ฯ