ทิพยประกันชีวิต จัดกิจกรรม “TIP Life เติมพลังใจให้น้องครั้งที่ 4”