โครงการ พี่ทหารเรือสอนน้อง ลอยกระทงให้ปลอดภัย


เผยแพร่
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำช่วงเทศกาลลอยกระทงเชิงรุก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ