รพ.ยันฮี เปิดศูนย์แก้ไขปัญหาศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่พึงพอใจจากที่อื่น