รพ.กรุงเทพ พร้อมรับมือผู้บาดเจ็บจากกรณีฉุกเฉิน ด้วยมาตรฐานระดับสากล