แคมป์เด็กหัวการค้ารุ่น6 เน้นสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ตอบโจทย์ยุคดิสรัปชั่นเทคโนโลยี