เชิญชวนร่วมกิจกรรม วิ่งสองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา ณ บริเวณด่านบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี


สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - เมียนมา สาขาพุน้ำร้อน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวิ่งสองแผ่นดินไทย-เมียนมา ครั้งที่ 1

TOP ประชาสัมพันธ์