อีซูซุ ร่วมมือกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ร่วมสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียติฯ

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

TOP ประชาสัมพันธ์