Gamers and Givers นำทัพดารา และเกมเมอร์ แข่งเกม RoV เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล


เผยแพร่
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ก่อให้เกิดสภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ KSKK Digital Agency และ Focus Arena จึงริเริ่มโครงการ Gamers and Givers โดยนำทัพเหล่าดารา อินฟลูเอ็นเซอร์ และเกมเมอร์ แข่งเกม RoV (Arena of Valor) ในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 5 - 19 เมษายน 2563

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์