นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ สู้โควิด-19

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ทำให้พวกเราได้เห็นมุมมองหลายๆ เรื่องที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ Work for home เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากป้องกัน หรือสั่งอาหาร delivery

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์