สืบสานพระปณิธาน เพื่อสุขภาพของประชาชน

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดประชุมกลุ่มเพื่อการปรึกษา ผู้นำประชาชน กรรมการและนิติบุคคลประจำอาคารสูงภายในเขตหลักสี่ เรื่องปัญหาสุขภาพและความต้องการด้านการบริการสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยที่อาศัยในอาคารสูง จำนวน ๑๘ แห่ง ในเขตหลักสี่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์