ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ มอบรางวัลเยาวชนส่งผลงานประกวดภาพวาด รณรงค์อยู่บ้านป้องกันโควิด-19

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพของเยาวชน ในหัวข้อ "เด็กดีอยู่บ้าน ต่อต้านโควิด" และเลิกรังแกกันในโรงเรียนเถอะ..เพื่อนเอ๋ย

TOP ประชาสัมพันธ์