บสก.9 เชิญร่วมงานและรับฟังสัมมนาสาธารณะ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน”

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถาบันอิศรา โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 9 จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ หัวข้อ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจหรือเป็นพิษกับประชาชน” ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลลูม AB โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือร่วมฟังการถ่ายทอดสดผ่าน facebook fanpage : TNN ช่อง 16, Thai PBS และข่าวเวิร์คพอยท์ 23

TOP ประชาสัมพันธ์