โครงการ “โฟร์โมสต์อาสารักษ์โลก” ปีที่ 7


เผยแพร่
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 - บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ได้บริจาคแผ่นหลังคาอีโค่รูฟ จำนวน 90 แผ่น

พร้อมชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียน ซึ่งผลิตจากกล่องนมยูเอชที รีไซเคิลรวมกว่า 186,000 กล่อง รวมถึงอุปกรณ์กีฬาเช่น ลูกบาสเกตบอล และผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีสำหรับเด็ก ตราโฟร์โมสต์โอเมก้า ให้แก่โรงเรียนบ้านเขานมนาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยอาจารย์ปิติตรี ตายงค์ ครูประจำโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ พร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มสำหรับเด็กๆและลูกบาสเกตบอล โดยจะนำแผ่นหลังคารีไซเคิลที่ได้มาต่อเติมอาคารเรียนเด็กเล็กและหอประชุมของโรงเรียนต่อไป กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ โฟร์โมสต์อาสารักษ์โลกซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รวบรวมกล่องนมยูเอชทีที่ใช้แล้ว และนำไปรีไซเคิลเปลี่ยนเป็น โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียน รวมถึงอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคา (Eco-Roof) ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนสะท้อนแสงยูวี (UV) ได้ถึง 32.9 % จึงสามารถลดอุณหภูมิของอาคารเรียนลงได้ถึง 3-5 องศาเซลเซียส อีกทั้งกระบวนการผลิตแผ่นหลังคายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากผลิตจากกล่องนมยูเอชที100% โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ทั้งนี้การนำบรรจุภัณฑ์กล่องนมยูเอชทีที่ใช้แล้วนำกลับมาแปรรูปนี้ อยู่ภายใต้แผนงานการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply chain Management) เพื่อสานต่อแนวทางการสร้างการเติบโตธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ