สิงห์อาสาเดินหน้าอบรมสร้างอาชีพต่อเนื่อง จัดหลักสูตร “Office Skills” กราฟิกดีไซน์เบื้องต้น รับกระแสดิจิทัลคอนเทนท์


เผยแพร่
สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมหลักสูตร Office skills “กราฟิกดีไซน์เบื้องต้น” นับเป็นโครงการที่ 12 ภายใต้โครงการสิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ให้สามารถประกอบอาชีพที่สอดรับกระแสวิถีปกติใหม่ สร้างรายได้สู่ครอบครัว ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์