“พีพีทีวี” มอบโชคกิจกรรม “ชั่วโมงแจกทอง กับ PPTV ช่อง 36” แทนความสุขส่งท้ายปี 63


เผยแพร่
เพียงชมช่อง PPTV HD 36 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 22.30 น. ก็มีสิทธิ์รับสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ทุกวัน

พีพีทีวี ช่อง 36 จัดหนัก! มอบของขวัญแทนความสุขส่งท้ายปีแก่แฟน ๆ แจกทองคำ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ในกิจกรรม “ชั่วโมงแจกทอง กับ PPTV ช่อง 36” กติกาง่าย ๆ เพียงพิมพ์ รหัส 4 หลักประจำวันที่ขึ้นมุมจอ พีพีทีวี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 22.30 น. แล้วส่ง SMS มาที่เบอร์ 4436036 (ครั้งละ 3 บาท) เริ่มส่งได้ตั้งแต่ วันที่ 7 - 25 ธ.ค. นี้ พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันถัดไป เวลา 18.00 น. ทาง www.pptvhd36.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ PPTVHD36  

กติการ่วมสนุก
1. รับชมช่อง PPTV HD 36 วันจันทร์ –วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. –22.30 น. ระหว่างวันที่ 7-25ธันวาคม 2563

2. เมื่อเห็นตัวเลขรหัส 4 หลักประจำวัน บริเวณมุมจอทีวี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. –22.30 น. ให้ผู้ชมพิมพ์รหัสแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์ 4436036 (ครั้งละ 3บาท) โดยต้องส่งรหัสตรงกับรหัสประจำวันนั้นๆ เท่านั้น

3. หลังจากที่ส่ง SMS ร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ : ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับ PPTV HD 36 และสามารถติดตามรหัสในทุก ๆ วันได้ทางหน้าจอ PPTV HD 36 ในช่วงเวลา 18.00-22.30 น.

4. สิทธิ์ในการร่วมสนุกส่ง SMS จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน *ส่งเยอะสุด เร็วสุด/ ต่อวัน รับทันที ทองคำมูลค่า 1 สลึง  จำนวน 1 เส้น วันละ 1 รางวัล มูลค่า 7,500 บาท/ ต่อรางวัล (รวมจำนวน 15 รางวัล ตลอดกิจกรรม) *

รูปแบบการร่วมสนุก
ระยะเวลาการร่วมสนุก : วันจันทร์-วันศุกร์ ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 –25 ธันวาคม 2563
เกณฑ์การตัดสิน : ผู้ที่สะสมคะแนนการส่ง SMS ได้เยอะที่สุดและเร็วที่สุดเป็นอันดับแรกในแต่ละวันจะได้รับรางวัล
ในกรณีที่มีผู้ชมส่งจานวน SMS มากที่สุดมาเท่ากัน จะคัดเลือกผู้ที่ส่งมาเร็วที่สุดคนแรก เป็นผู้รับรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันถัดไป เวลา 18.00 น. ทาง www.pptvhd36.com

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัล
1.ผู้ชมรายการผ่าน PPTV HD ช่อง 36 ในช่วงเวลา 18.00 น. - 22.30 น.

2.ในทุกวันจะมีการกำหนดรหัสมุมจอแสดงให้ผู้ชมทางบ้านเห็นทางหน้าจอทีวีช่อง PPTV HD 36

3.ผู้ชมสามารถร่วมสนุกโดยการส่งรหัสมุมจอ SMS มาที่เบอร์ 4436036โดยมีค่าบริการครั้งละ 3 บาท / ต่อข้อความ ในระหว่างวันที่ 7 - 25 ธันวาคม 2563 (รวมระยะเวลา 15 วัน)

4.ในแต่ละวันผู้ชมสามารถส่งรหัสมุมจอได้มากกว่า 1 ครั้ง

5.ของรางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง แจกวันละ 1 เส้น จำนวน 15 รางวัล มูลค่ากว่า 100,000 บาทถ้วน (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มี ภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด และโทรศัพท์ที่ใช้ในการส่งข้อความ SMS มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการต่อไป

7.ทางบริษัท จะประกาศหมายเลขผู้โชคดี เวลา 18.00 น. ในวันถัดไป ทางเว็บไซต์ www.pptvhd36.com และจะทำการติดต่อกลับผู้โชคดีเพื่อยืนยันการรับรางวัล หากผู้โชคดีไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่รับสาย และไม่ติดต่อกลับสถานี ฯ ภายใน 5 วันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -18.00 น. นับจากวันถัดไป หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

8.ในการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบและเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

10.ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การได้รับรางวัลให้แก่บุคคลอื่น

9.ผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องมีหนังสือยินยอมเซ็นรับรองจากผู้ปกครองเป็นเอกสารประกอบในการรับรางวัล

11.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

12.พนักงาน บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

13.ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย หรือสิ่งใดๆ จากผู้จัดกิจกรรม บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา

14.ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15.ในกรณีที่มีผู้ชมส่งจำนวน SMS มากที่สุดมาเท่ากัน จะคัดเลือกผู้ที่ส่งมาเร็วที่สุดคนแรก เป็นผู้รับรางวัล

16.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

17.สามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ทาง www.pptvhd36.com และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-1180054  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 น. -17.00 น. 

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ