มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี มอบ 3.5 ล้านบาทสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


เผยแพร่
มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี สนับสนุนงบประมาณ 3.5 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียน 2 หลังให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อน้องๆ ในถิ่นทุรกันดารได้มีห้องเรียนที่ทันสมัย สะดวกปลอดภัย เป็นการวางรากฐานอนาคตของชาติให้เข้มแข็ง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ