AIS เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย โครงการ “THE EDUCATORS THAILAND”


เผยแพร่
AIS Academy เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้การศึกษาไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา พร้อมบุคลากรด้านการศึกษาชั้นนำของประเทศ

เปิดตัวโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” ร่วมพลิกโฉมกระบวนทัศน์การศึกษายุคดิจิทัลแบบครบวงจร ศูนย์ AIS Academy เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย เปิดตัวโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” ซึ่งเป็นครั้งแรกของเวทีสำหรับบุคลากรด้านการศึกษากว่า 1,000 คน ที่จะมาร่วมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพการศึกษา โดยพัฒนาวิธีการสอน และเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงานสื่อการสอน ให้สอดรับกับการศึกษาในยุคดิจิทัลแบบครบวงจร การพัฒนาแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การวางโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน ภายใต้แนวคิด “มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต” ด้วยความร่วมมือระหว่าง AIS กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม เลิร์นดิ (LearnDi) ทั้งทฤษฏีและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  สู่เป้าหมายการเปลี่ยนหน้าตากระบวนทัศน์การศึกษาในยุคดิจิทัลผ่านศักยภาพความแข็งแกร่งของ AIS ที่จะ เชื่อมต่อระหว่างทุกภาคส่วน สำหรับ AIS Academy ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จากทั้งภายในและนอกประเทศ ด้วยบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากภายในองค์กรในทุกระดับชั้น โดยมี Digital Platform เป็นแหล่งความรู้ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างวัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ นอกจากนี้ AIS Academy ขยับบทบาทสู่ภารกิจ “คิดเผื่อ” เพื่อคนไทยทุกคน โดยทำหน้าที่เป็นแกนกลางส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่สังคมไทยเพิ่มเติมขึ้น ผ่านการร่วมกับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ  

 

 

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ