ดีป้า กับ "โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่"


เผยแพร่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ผ่านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โครงการ Smart Economy Showcase ที่ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะ ซึ่งได้ดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ ลาดพร้าว และ ปทุมวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มากกว่า 30ล้านบาท จากความสำเร็จของงาน Smart Economy Showcase ในข้างต้น ทำให้ depa เดินหน้าต่อเนื่องในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สอดรับกับยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) “โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนำร่องใน 6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และต่อยอดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวไปยังพื้นที่ปริมณฑลอีก 4 จังหวัด (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ)

 

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

POP NEWS

POP NEWS

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ