รศ .ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม DEMO Day


เผยแพร่
โครงการ Smart Food Truck Academy Thailand 2022 รุ่นที่ 1 ณ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี รศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดี คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. และ คุณวินิจ ลิ่มเจริญ CEO We Chef Thailand ให้การต้อนรับ

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. จับมือ We Chef Thailand ร่วมพัฒนาออกแบบหลักสูตรการสอนเชิงปฏิบัติการ สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเป็นการเปิดอบรมฟรี เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเคลื่อนที่ที่มีคุณภาพและยั่งยืน เป็นก้าวแรกของการเปิดโลกใหม่ในวงการผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ โครงการ Smart Food Truck Academy Thailand 2022 “ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)” โอกาสในนำการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอก ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้รับความมือจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ในการยกระดับอาหาร Street Food ของประเทศไทย ให้มีมาตราฐานยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการตลาดยุคใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน มาร่วมออกแบบหลักสูตรการสอนเชิงปฏิบัติการ พร้อมสร้างสังคมผู้ประกอบการ Smart Food Truck สู่ตลาดการค้ายุคใหม่

รศ .ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม DEMO Day

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรม Demo Day : Pitching & Showcase ปิดท้ายโครงการ โดยบรรยากาศภายในงานมีขบวนคาราวาน Food Truck ว่า 10 คัน ร่วมโชว์ และให้บริการอาหาร ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ รับมอบประกาศนียบัตร และไฮไลท์คือเวที Pitching โดยผู้เข้าอบรมทั้ง 10 ทีมได้ใช้เวลากว่า 7 สัปดาห์ พร้อมลงสนามปฏิบัติการขายจริง นำเสนอแผนธุรกิจ Smart Food Truck 2022 ซึ่งจะเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งในเรื่องของหลักการ และมาตราฐานการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายประกอบกิจการ Food Truck แนวทางการสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล และ การใช้เครื่องมือทางดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเอง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Fries & Me รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม รสโบราณ Station รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม ลูกชิ้นปลาไจแอนท์ 

รศ .ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม DEMO Day

เป็นการปิดท้ายโครงการ Smart Food Truck Academy Thailand 2022 รุ่นที่ 1 ที่บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการถือเป็นความสำเร็จของโครงการ และความสำเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม Smart Food Truck Academy Thailand 2022 รุ่นที่ 1 อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ในรุ่นที่ 2 ทางโครงการฯ จะมีการเปิดอบรม ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ