โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม สู่เครือข่าย “บวร” จังหวัดภูเก็ต


เผยแพร่
.

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม  เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต กลุ่มผู้นำภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ

เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคมและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการ และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่ประชาชน  โดยโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมสู่เครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้พี่น้องผู้ประกันตน หรือนายจ้าง ลูกจ้างได้รับทราบว่า สำนักงานประกันสังคมได้ทำอะไรมาบ้าง และสำนักงานประกันสังคมได้ทำอะไรเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องผู้ประกันตนบ้าง และจะทำอะไรต่อไปในอนาคตบ้าง  ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้างได้รับประโยชน์สูงสุด

 

#Website: www.sso.go.th

#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Instagram: sso_1506

#Twitter: @sso_1506

#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#LINE: @SSOTHAI

#TikTok: @SSONEWS1506

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ