สปส.เพิ่มความสะดวกด้วยระบบ e-Service บริการทันใจเพื่อนายจ้าง ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินทาง


เผยแพร่
.

การพัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย เป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการสำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการ เพื่อสามารถใช้งานด้านการบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้คล่องแคล่วและทันใจมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นายจ้างและสถานประกอบการ ได้มีความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นอีกขั้นของการบริการเพื่อนายจ้างที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า e-Service เป็นระบบที่ได้รวบรวมการบริการเพื่อนายจ้างและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวก ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอน ลดเวลาการยื่นเอกสาร นับเป็นระบบที่ดีที่ช่วยให้การทำธุรกรรมของนายจ้างและสถานประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ยุ่งยาก โดยระบบ e-Service เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนายจ้าง สามารถดำเนินการได้หลายรายการ ดังนี้ 1.ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต 2.แจ้งเข้า-ออก ผู้ประกันตน 3.ส่งข้อมูลเงินสมทบ 4.ตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรม 5.เปลี่ยนแปลงสิทธิในการทำธุรกรรม 6.แจ้งผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว (ว่างงานสุดวิสัย) 7.ขอหนังสือรับรอง 8.กองทุนเงินทดแทน 9.พิมพ์และดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินจากระบบ e-Receipt

สำหรับขั้นตอนการเข้าใช้บริการ e-Service นายจ้างหรือสถานประกอบการสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th 2.เลือกหัวข้อสถานประกอบการ 3.เลือกขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต 4.กรอกข้อมูลและเลือกสิทธิในการเข้าทำธุรกรรม 5.รอรับคำขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05) ทางอีเมล พิมพ์เอกสารเซ็นรับรองและส่งให้สำนักงานประกันสังคม 6.รอรับ user และ password ทางอีเมล

นอกจากนี้นายจ้างหรือสถานประกอบการ ยังสามารถใช้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ e-Payment ได้ถึง 15 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงก์ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ทั้งนี้นายจ้างหรือสถานประกอบการ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน e-Service และวิธีการใช้งานระบบ e-Payment สำหรับนายจ้าง รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับนายจ้างได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อดาวน์โหลด จากนั้นเลือกคู่มือ หน้าจอจะปรากฏหัวข้อคู่มือต่าง ๆ เพื่อให้นายจ้างได้คลิกเข้าไปดูและศึกษารายละเอียดรวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมได้

หากนายจ้างหรือสถานประกอบการมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line@ssothai และทาง www.sso.go.th

 

#Website: www.sso.go.th

#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Instagram: sso_1506

#Twitter: @sso_1506

#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#LINE: @SSOTHAI

#TikTok: @SSONEWS1506

 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ