ดีป้า ประกาศความสำเร็จ โครงการศรีมหาโพธิ Smart Living


เผยแพร่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงข่าวความสำเร็จโครงการศรีมหาโพธิ ขึ้นแท่นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living

หลังร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนาพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยได้พัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases ได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของ เมืองและประชากรครอบคลุมการยกระดับด้านความมั่นคง การศึกษา และสาธารณสุข ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งนี้ โครงการนี้ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนที่ต้องออกจากบ้าน ช่วยให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้ และยกระดับทักษะด้านดิจิทัลผ่านการศึกษาที่ทันสมัย และช่วยให้ผู้สูงวัย และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ทำให้อำเภอศรีมหาโพธิเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ด้าน Smart Living ของประเทศไทย 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ