​การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 18 - 20 ธ.ค. 58