(ประกาศรายชื่อผู้โชคดี) จัดกันอย่างต่อเนื่อง! BDMS JUNIOR GOLF CLINIC 2023-24 ครั้งที่ 3


เผยแพร่
สานฝันเยาวชนไทย สู่โปรกอล์ฟอาชีพ

BDMS Junior Golf Clinic 2023-24 ครั้งที่ 2 : บรรยากาศกิจกรรม BDMS Junior Golf Clinic ครั้งที่ 2

BDMS Junior Golf Clinic 2023-24 ครั้งที่ 1 : ประมวลภาพบรรยากาศของกิจกรรม BDMS Junior Golf Clinic เปิ...

รายชื่อน้อง 50 คน BDMS JUNIOR GOLF CLINIC 2023-2024 ครั้งที่3

1. กฤติเดช เหล่าอารยะ
2. นิชา พรหมประพันธ์
3. อิสรีย์ วงศ์กาญจนา
4. ณณัทพงศ์ พงศ์พิพิธธน
5. ภูริส ปรีดีดิลก
6. รชานนท์ ประถมพันธ์
7. ภูริภัทร วิเชียรชัย
8. ธันวา  ขุนตา
9. ณฐโชค เจริญคมเมธา
10. ณิชาภัทร ทองใบอ่อน
11. พราวฝัน วงศ์สุวรรณ 
12. ภัทรพล วิเชียรชัย
13. รมิตา จงไทยรุ่งเรือง
14. ศิวัชญา ดีจังวิภาต
15. เศรษฐีนี ประสิทธวณกุล
16. ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์
17. กันตวัฒน์ บุญสุภารัตน์
18. เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง

19. เตช เบญจพลากร
20. ปัณณพัฒน์ ชำนาญเวช
21. ณัฐวัฒน์ ชำนาญเวช
22. มินยาภัทร  ชัยยศบูรณะ
23. ลักษณาวดี บัวพันธ์
24. ปราปด์  จิรศรียกุล
25 .ธรณ์ณัชชา  ปานเทพอินทร์
26. แพรลัฬญ์ จิรศรัยกุล
27. ภัทรภร เทพรักษา
28. กวิน ศิระพงศภัค
29. ธัญทิพย์ บุญฑริกพรพันธุ์
30. เฟรยา โสทรทวีพงศ์
31. กุณณดา เฉลิมกุลเดชา
32. ณัชชภาคย์ ปนานนท์
33. รชต เงินทวีคูณ
34. ภัทระ เมฆประมวล
35. พลัฏฐ์ เตชะสุทธรัฐ
36. ชิโรธร สอนไว
37. ปารณีย์ เภกะสุต
38. พงศ์สุภา เภกะสุต 
39. นันท์นภัส เจียรพงษ์
40.  ภาณุสรณ์ หมื่นเหล็ก
41. พิงค์รัมภา จิตต์เอื้อ
42. รณกฤต โกสีย์ภิบาล
43. กฤชนนท์ เปลี่ยนสินไชย
44. พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา
45. สหัสรัศมิ์ สหัสรังษี
46. วรณัน วุฒิสิทธางกูร
47. ภวิน สินฉลอง
48. บรรณวัฒน์ หาญสวัสดิ์
49. ภาคิน สุริยสาร
50. ธัญญารัศม์ ล้ำเลิศธนัญชัย

--------------------------------------------------------------------

BDMS JUNIOR GOLF CLINIC 2023-24 ครั้งที่ 3 กราฟิก PPTV HD 36
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ BDMS JUNIOR GOLF CLINIC 2023-24 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 6-16 ปี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมกอล์ฟเยาวชนหลักสูตรโปร โดยโปรกอล์ฟชื่อดังระดับประเทศบนสนามแข่งขันจริง

พร้อมคัดเลือก 2 ตัวแทน ไปเข้าร่วมแข่งขันรายการ SINGHA – SAT Future Junior Golf Tournament 2024 ฟรี! และลุ้นรางวัลอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวงการกอล์ฟมาให้ความรู้ ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาบุตรหลานให้เติบโตไปสู่การเป็นโปรกอล์ฟอาชีพ

ในครั้งนี้ พบกับโปรผู้ฝึกสอนพิเศษ พิเศษ "โปรเพชร" สดมภ์ แก้วกาญจนา (อันดับ 11 ในรายการ The Open Championship) (แชมป์ Singapore Open 2002) และ (แชมป์ All Thailand Golf Tour 5 รายการ) (ผู้ทำเงินสูงสุดอันดับ 2 ของ Asian Tour 2020-2022 ) และ (ผู้ทำเงินสูงสุด All Thailand Golf Tour ปี 2021) (ผู้เล่น LIV Golf ปี2022)

สำหรับกิจกรรม BDMS JUNIOR GOLF CLINIC 2023-24 ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค. นี้ เวลา 08.00 – 17.00น. ณ สนามกอล์ฟบางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

สมัคร ฟรี! เพียง 50 คนเท่านั้น! ตั้งแต่วันนี้ – 12 ม.ค.67

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 15 ม.ค.67 ทางเพจ Facebook.com/PPTVHD36

สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook.com/PPTVHD36

สมัครได้ทางhttps://docs.google.com/forms/d/1bgQSEb6ZG9azZpH6as_J7ny7oriVUdcMTMhElS92gps/edit

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัคร!

BDMS JUNIOR GOLF CLINIC 2023-24 ครั้งที่ 3 กราฟิก PPTV HD 36
QR Code สมัคร BDMS JUNIOR GOLF CLINIC 2023-24 ครั้งที่ 3

หมายเหตุ

1. ข้อความ ภาพ และ/หรือชิ้นงานใดๆ ภายในกิจกรรมนี้อาจได้รับแสดงตามสื่อต่างๆ ของ PPTV

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อความ ภาพ และ/หรือ ชิ้นงานใดๆ ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ และอาจมีการแก้ไข ดัดแปลง และมีการอ้างอิงถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีค่าตอบแทนใดๆเพิ่มเติม

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่นเ เจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพและข้อความที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพ วิดีโอ และข้อความที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ตัดต่อหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และทำตามกติกาของกิจกรรมนี้อย่างครบถ้วน หากพบว่ามีการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ในกรณีที่มีภาพใบหน้า หรือเสียงของบุคคลอื่นในภาพถ่าย หรือวิดีโอที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโพสต์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแจ้งและได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้วเท่านั้น

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านเงื่อนไขกิจกรรมแล้วและยินยอมให้ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในรายละเอียดในรูปแบบ และ/หรือแบบฟอร์มที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบ นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้

ผลสำรวจนิด้าโพล คนยังหนุน “พิธา” นั่งนายกฯ รองลงมาเป็น “เศรษฐา”

เจอแล้ว! “ปอนด์ P-HOT” หลังหายตัวปริศนา โพสต์แจ้งปลอดภัยดี ขอโทษทำเป็นห่วง รับเมาหนัก

ส่องงบการเงิน 5 ปี ก่อนปิดตำนาน "ขนมแมวดำ" ขนมเด็กยุค 90

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ