MEA เนรมิตถนนสารสิน ไร้เสาสายในคืนเดียว


เผยแพร่
วันนี้ (8 มีนาคม 2567) นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงาน "MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว"

พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA กล่าวรายงานผลความสำเร็จโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนสารสิน ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว การไฟฟ้านครหลวง
MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

นายขจร กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาลที่จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ถนนสารสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในถนนสำคัญด้านเศรษฐกิจ แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญด้านธุรกิจ และสถานที่สำคัญทางราชการ รวมถึงโรงพยาบาล และสวนลุมพินี สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีประชาชนเดินทางมาใช้พื้นที่จำนวนมาก ความสำเร็จในครั้งนี้จึงส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และภาพรวมของประเทศ

การรื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวนกว่า 80 ต้น ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ตลอดแนวถนนสารสิน ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร ตั้งแต่แยกถนนราชดำริ - แยกถนนวิทยุ ยังเป็นการระดมกำลังทีมงานเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร และผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ถือเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่าย สามารถต่อยอดไปสู่การร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวนกว่า 80 ต้น ตลอดแนวถนนสารสิน ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร ตั้งแต่แยกถนนราชดำริ - แยกถนนวิทยุ การไฟฟ้านครหลวง
ทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวนกว่า 80 ต้น ตลอดแนวถนนสารสิน ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร ตั้งแต่แยกถนนราชดำริ - แยกถนนวิทยุ

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินถนนสารสิน เป็นถนนที่เชื่อมต่อจาก ถนนราชดำริ ซึ่ง MEA ได้ดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว และหลังจากนี้ MEA ยังคงดำเนินการในพื้นที่ ถนนหลังสวน อีกระยะทาง 1.3 กิโลเมตร (แยกถนนเพลินจิต – แยกถนนสารสิน) กำหนดรื้อถอนเสา-สายไฟฟ้า ในช่วงกลางปี 2567 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้เส้นทางสายไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมต่อกับถนนเพลินจิต ขณะที่เส้นทาง ถนนวิทยุ ยังมีแผนที่จะเริ่มดำเนินโครงการสายสื่อสารใต้ดินในปี 2567 ก่อนที่จะดำเนินการด้านสายไฟฟ้าใต้ดินในลำดับต่อไป

ด้านแผนงานภาพรวมโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA ในปัจจุบัน มีระยะทางดำเนินโครงการทั้งสิ้น 313.5 กิโลเมตร มีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2572 โดยขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม 73.4 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในถนนต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนราชดำริ ถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยาถนนสวรรคโลก ถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ เป็นต้น ขณะเดียวกันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 240.1 กิโลเมตร เช่น โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก โครงการถนนพระราม 4 และโครงการก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ

MEA ยังได้นำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนไปใช้ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและการทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง MEA’s Model อย่างต่อเนื่อง การไฟฟ้านครหลวง
MEA ยังได้นำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนไปใช้ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและการทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง MEA’s Model อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ MEA ยังได้นำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนไปใช้ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและการทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง MEA’s Model อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มการสะสมของตะกอนหลังเขื่อน ส่งผลให้ต้นกล้าและลูกไม้ประเภทไม้โกงกาง รวมถึงพรรณไม้น้ำต่าง ๆ ที่อยู่หลังแนวป้องกันมีปริมาณหนาแน่นขึ้น และช่วยให้สัตว์น้ำนานาพันธุ์และนกนานาชนิด มีแนวโน้มการอยู่รอดเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างมาก ซึ่ง MEA ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ กทม. และ สตช. เพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านแผนงานการก่อสร้างที่ไม่ซ้ำซ้อน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และร่วมหาแนวทางจำกัดผลกระทบด้านการจราจรให้เหลือน้อยที่สุด โดยทั้งหมดยังคงอยู่บนมาตรการความปลอดภัยที่ MEA กำหนด นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ NT และสำนักงาน กสทช. ร่วมนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการสายสื่อสารร่วมดำเนินภารกิจดังกล่าวโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับทั้งระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคมที่มั่นคง ตลอดจนสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมืองมหานครต่อไป

8 มีนาคม “วันสตรีสากล” รำลึกการเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียมของผู้หญิง

แฟนการ์ตูนอาลัย “โทริยามะ อากิระ” ผู้สร้าง “ดราก้อนบอล” เสียชีวิตแล้ว

ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ฉบับที่ 7 ฝนจ่อถล่มไทยหลายพื้นที่

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ