ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดี จากรายการ "Turn On Beauty คลิก สวย เป๊ะ" ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559 ดังนี้