เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมการประกวดกับโครงการ “Sustainable Designer’s Project”