ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประมูลสมทบทุนช่วยโครงการ บ้านพิงพักเพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม