กรมอนามัย เผย ผู้สูงอายุ ป่วยโรคความดันสูง-เบาหวาน