พบกับการประชันวงดนตรีลูกทุ่ง ระหว่างพนมทวนชนูปถัมภ์ และ วงเก้าเลี้ยววิทยา