เปิดตัวหนังสือ “แกะดำโลกสวย” สะท้อนตัวตน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์