กฟน. ห่วงใยการใช้ไฟฟ้า แนะนำให้ติดตั้ง "เครื่องตัดไฟรั่ว"