กฟน. ห่วงใยการใช้ไฟฟ้า แนะนำให้ติดตั้ง "เครื่องตัดไฟรั่ว"

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กฟน. ห่วงใยการใช้ไฟฟ้า แนะนำให้ติดตั้ง "เครื่องตัดไฟรั่ว" พร้อมสายดิน เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์